Co všechno víme o multipotenciálech

V dnešním článku chci shrnout, co zatím víme o multipotencialitě, respektive o multipotenciálech jako takových. Tento článek bude shrnutím toho, co se dá dohledat v literatuře nebo na internetu.

Přesto, že jsem se snažila zaměřit jen na seriózní zdroje z Česka i zahraničí, neznamená to, že je vše stoprocentně tak, jak to zde uvedu. Některé informace pocházejí z průzkumů, a některé jsou jen odhady odborníků. Proto to berte spíš jen pro zajímavost. Baví mě vše o multipotencialitě hledat, ale těch zdrojů stále moc není.

Na začátku chci připomenout, že termín multipotencialita skutečně existuje (i když se nejedná o oficiální termín, spíš jen označení pro snadnější pochopení) a pro kariérní poradce to není nic neznámého. Ve velké většině toto označení používají v souvislosti s vysoce nadanými lidmi, kteří za nimi přicházejí s problémem při výběru školy či kariéry. Někteří kariérní poradci ale nepoužívají označení multipotenciál, ale spíše generalista (jako opak specialisty). V zahraničí se používá také označení multipod, polymath nebo multi-passionate.

Generalisté se současně věnují (nebo střídají) více činností / oborů / profesí / oblastí zájmu, ve kterých sice nemají detailní znalosti na nejhlubší úrovni, ale dokáží těžit právě z širšího mezioborového záběru.

Průzkumy a odhady

Průzkumy, kolik multíků se asi mezi námi v populaci vyskytuje, jsem nenašla. Dohledatelné jsou jen odhady, které tvrdí, že by nás mělo být něco mezi 10-15 %. Tento odhad ale berte s rezervou, protože může být u někoho těžké určit, zda se jedná skutečně o multipotenciála. Zvlášť když tento termín není nijak oficiálně vymezen a každý ho může chápat trochu jinak. Další odhad, který jsem dohledala je, že mezi multipotenciály najdeme více žen než mužů.

Pokud váháte, zda jste skutečně multipotenciální, podle kariérních poradců se mezi multíky můžete nejspíš počítat, pokud jste do 30 let nepřišli na to, čím chcete být. Mně bude 30 za půl roku a skutečně jsem zatím nenašla jeden obor, kterému bych chtěla dát přednost před ostatními.

Podle zahraničních průzkumů také víme, že mezi multipotenciály je více introvertů než extrovertů. Na mě to sedí. Já jsem už před nějakou dobou dělala anketu ve skupině na Facebooku, kde hlasovalo více lidí také, že jsou spíše introvertní. Je to sice průzkum mezi malou skupinou lidí, ale potvrdilo se to.

Co mi připadá zajímavé je fakt, že multipotenciálům často chybí sebevědomí. Je to ale logické. Často totiž můžeme mít pocit, že vlastně nic neumíme pořádně, a tak nemáme pro společnost žádnou hodnotu. Tak to samozřejmě není, ale ve společnosti zaměřené na specialisty, je těžké jako multipotencál získat sebevědomí a udržet si ho.

Syndrom podvodníka a existenciální deprese

S nízkým sebevědomím souvisí i tzv. Impostor syndrom neboli Syndrom podvodníka. Postihuje také velkou část multipotenciálů, především ty, kteří se nutí specializovat. Tato úzkostná porucha se vyznačuje přesvědčením o vlastní neschopnosti a nekompetenci. Multipotenciální jedinec tak může mít pocit, že je podvodník, protože se specializuje na práci, která je jen jedna z jeho mnoha zájmů a nemá v ní takový přehled jako člověk, který se jí zabývá velkou část svého života a obětuje ji téměř všechen svůj čas.

Multipotenciální lidé se musí vyrovnávat ale i s jinými druhy úzkostmi nebo se u nich mohou projevit dokonce i existenciální deprese. Kariérové volby, sebenaplnění, soulad mezi vlastním přesvědčením a chováním, vytrvalost a skutečná hodnota lidství – to vše je vážně znepokojuje. Poznání, že čas a prostor omezují rozvoj potenciálu každého člověka (tzn. že nikdo nemůže být vším, čím by mohl být, jednoduše proto, že pro to není dostatek času ani místa), se mísí s uvědoměním si pomíjivosti lidského úsilí. Výsledkem často bývá vztek na osud a pochyby o smyslu lidské existence.

Možná jste se teď zděsili, jaká je nevýhoda být multipotenciální. Ve výsledku je to ale hlavně na vás, jak si svůj život uspořádáte. Společnost nás sice stále ještě tlačí se specializovat, ale začíná se blýskat na lepší časy, multipotencialita se dostává více do povědomí lidí a věřím, že jednou bude společnost nakloněna multipotenciálům stejně jako specialistům.

Může nám pomoct kariérní poradce?

Pokud jste přemýšleli nad tím, že byste se poradili o své volbě vhodného zaměstnání nebo podnikání s kariérním poradcem, jako multipotenciálovi vám může i nemusí pomoci. Záleží na tom, jakými metodami pracuje. Vybírejte tedy pečlivě. Minimálně vám může pomoci odhalit jaký typ osobnosti jste a lépe se vám podle toho bude vybírat směr, kterým se vydat. Například Hollandův model rozlišuje typy osobností na Realistický, Vědecký, Umělecký, Společenský, Podnikavý a Konvenční typ. Pokud vás to zaujalo, zadejte si tuto typologii do vyhledávače a přečtěte si o tom víc.

Obecný typ pro multipotenciální jedince od kariérních koučů ale zní takto: „Pokud nedokážete zvolit své zaměření podle zájmů a talentů, vyberte si na základě vašich osobních hodnot.“

Zaujala vás některá z informací v článku? Napište mi to do komentářů…

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.